VOC - Opvarenden

Gerepatrieerd

Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.