VOC - Opvarenden

Overleden

Het arbeidscontract eindigt door het overlijden.