VOC - Opvarenden

Functie(s)

Adelborst

rangbenaming van militairen die tot zeeofficier worden opgeleid