Website Nationaal Archief
VOC - Opvarenden
Inleiding
Uitgebreid zoeken
Achtergrondinformatie
Met Arentsduijn meen ik te varen,
Door d'holle zee en woeste baren,
Van Delff aff na het warme Lant,
Daer peper is seer abundant.
uit het testament van soldaat Leendert Fransz. van der Does, ± 1709
 
Website Nationaal Archief