VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Pieter Ambrosius roosemale Cocq uit Leijden

Datum indiensttreding: 01-09-1763 Datum uit dienst: 15-08-1764
Functie bij indiensttreding: Kapitein (militair) Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Schagen Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Meijnke Holts

Gegevens van de vaart

Schip: Schagen Vertrek: 01-09-1763
Kamer: Hoorn Kaap: 30-12-1763
23-01-1764
Inventarisnummer: 14476
Folio: 114 Aankomst: 22-09-1764
Batavia
DAS- en reisnr.: 3874.4