VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Jan Gerritse uit Ee

Datum indiensttreding: 24-04-1760 Datum uit dienst: 31-12-1771
Functie bij indiensttreding: Hooploper Reden uit dienst: Laatste vermelding
Uitgevaren met het schip: Gouverneur-generaal Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Gouverneur-generaal Vertrek: 24-04-1760
Kamer: Delft Kaap: 14-07-1760
23-08-1760
Inventarisnummer: 14015
Folio: 170 Aankomst: 19-10-1760
Batavia
DAS- en reisnr.: 3784.4