VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Petrus Jacobus Roosemalecocq uit Leijden

Datum indiensttreding: 01-09-1763 Datum uit dienst: 31-08-1794
Functie bij indiensttreding: Jongsoldaat Reden uit dienst: Laatste vermelding
Uitgevaren met het schip: Schagen Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Schagen Vertrek: 01-09-1763
Kamer: Hoorn Kaap: 30-12-1763
23-01-1764
Inventarisnummer: 14476
Folio: 298 Aankomst: 22-09-1764
Batavia
DAS- en reisnr.: 3874.4