VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Jan Gerritse uit Ee

Datum indiensttreding: 24-05-1760 Datum uit dienst: 00-00-1760
Functie bij indiensttreding: Jongmatroos Reden uit dienst: Absent bij afvaart
Uitgevaren met het schip: Schoonzicht Waar uit dienst: Nederland
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Schoonzicht Vertrek: 24-05-1760
Kamer: Rotterdam Kaap: 24-09-1760
14-10-1760
Inventarisnummer: 14234
Folio: 210 Aankomst: 24-12-1760
Batavia
DAS- en reisnr.: 3789.1