VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Sibrandus Columba uit Docum

Functie bij indiensttreding Predikant
Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Schakenbos
Hij vertrok uit Nederland met het schip GUSTAAF WILLEM in het jaar 1750
In dienst bij kamer Amsterdam
Maandbrief Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Schakenbos Vertrek: 12-04-1751
Kamer: Rotterdam Kaap: 31-07-1751
14-08-1751
Inventarisnummer: 14215
Folio: 237 Aankomst: 18-10-1751
Batavia
DAS- en reisnr.: 3521.2