VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Andreas Muller uit Dokkum

Datum indiensttreding: 02-11-1770 Datum uit dienst: 00-00-1772
Functie bij indiensttreding: Konstabelsmaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Vrouwe Geertruida Waar uit dienst: vreeburg
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Vrouwe Geertruida Vertrek: 02-11-1770
Kamer: Amsterdam Kaap: 20-04-1771
06-05-1771
Inventarisnummer: 6541
Folio: 14 Aankomst: 07-08-1771
Batavia
DAS- en reisnr.: 4090.5