VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Jochem Scholts uit Oltmark brandenburg

Datum indiensttreding: 16-05-1719 Datum uit dienst: 01-08-1722
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Vrijburger
Uitgevaren met het schip: Mijnden Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Opmerkingen: overleden 1738

Gegevens van de vaart

Schip: Mijnden Vertrek: 16-05-1719
Kamer: Amsterdam Kaap: 01-10 1719
16-11-1719
Inventarisnummer: 5732
Folio: 270 Aankomst: 22-02-1720
Batavia
DAS- en reisnr.: 2387.5