VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Jan Geurtse uit Ee

Datum indiensttreding: 19-12-1787 Datum uit dienst: 09-08-1788
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Gouverneur-Generaal Maatsuijker Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Werfofficier

Gegevens van de vaart

Schip: Gouverneur-Generaal Maatsuijker Vertrek: 19-12-1787
Kamer: Amsterdam Kaap: 30-03-1788
30-04-1788
Inventarisnummer: 6766
Folio: 336 Aankomst: 04-07-1788
Batavia
DAS- en reisnr.: 4589.1