VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Ernst Fredrik de Swart uit Tiel

Datum indiensttreding: 31-01-1711 Datum uit dienst: 03-09-1715
Functie bij indiensttreding: Botteliersmaat Reden uit dienst: Vrijburger
Uitgevaren met het schip: Unie Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Unie Vertrek: 31-01-1711
Kamer: Zeeland Kaap: 16-05-1711
16-06-1711
Inventarisnummer: 12740
Folio: 20 Aankomst: 18-08-1711
Batavia
DAS- en reisnr.: 2138.6