VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Andries Muller uit Leipsich

Datum indiensttreding: 07-03-1713 Datum uit dienst: 09-09-1762
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Vrijburger
Uitgevaren met het schip: Engewormer Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja
Opmerkingen: overleden

Gegevens van de vaart

Schip: Engewormer Vertrek: 07-03-1713
Kamer: Zeeland Kaap: 05-07-1713
28-07-1713
Inventarisnummer: 12749
Folio: 132 Aankomst: 09-10-1713
Batavia
DAS- en reisnr.: 2183.3