VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Christoffel Wit uit Lemsou in brandenburgh

Datum indiensttreding: 07-03-1713 Datum uit dienst: 31-08-1716
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Vrijburger
Uitgevaren met het schip: Engewormer Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Engewormer Vertrek: 07-03-1713
Kamer: Zeeland Kaap: 05-07-1713
28-07-1713
Inventarisnummer: 12749
Folio: 139 Aankomst: 09-10-1713
Batavia
DAS- en reisnr.: 2183.3