VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Jacob Krijger uit Berlijn

Datum indiensttreding: 14-10-1713 Datum uit dienst: 08-31-1714
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Laatste vermelding
Uitgevaren met het schip: Middelwoud Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Middelwoud Vertrek: 14-10-1713
Kamer: Zeeland Kaap: 29-01-1714
22-02-1714
Inventarisnummer: 12754
Folio: 128 Aankomst: 01-05-1714
Batavia
DAS- en reisnr.: 2200.1