VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Sjouke Gabes uit 's heervenveen

Functie bij indiensttreding Matroos
Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Geelvink
Hij vertrok uit Nederland met het schip ITERSHEM in het jaar 1695
In dienst bij kamer Hoorn
Maandbrief Nee
Opmerkingen: Overleden

Gegevens van de vaart

Schip: Geelvink Vertrek: 03-05-1696
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-09-1696
27-10-1696
Inventarisnummer: 5435
Folio: 146 Aankomst: 20-03-1697
Batavia
DAS- en reisnr.: 1740.1