VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Volckert Schout uit Amsterdam

Datum indiensttreding: 15-11-1690 Datum uit dienst: 00-00-1693
Functie bij indiensttreding: Opperstuurman Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Spierdijk Waar uit dienst: Purmer
Maandbrief: Ja Schuldbrief: Ja
Begunstigde(n): Vrouw: Grietie Dircks

Gegevens van de vaart

Schip: Spierdijk Vertrek: 15-11-1690
Kamer: Amsterdam Kaap: 05-04-1691
20-04-1691
Inventarisnummer: 5380
Folio: 4 Aankomst: 27-06-1691
Batavia
DAS- en reisnr.: 1606.3