VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Hessel Vlasblom uit Doctum

Datum indiensttreding: 21-10-1672 Datum uit dienst: 10-12-1672
Functie bij indiensttreding: Assistent Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Rhenen Waar uit dienst: Rhenen
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Rhenen Vertrek: 21-10-1672
Kamer: Amsterdam Kaap: 28-03-1673
13-04-1673
Inventarisnummer: 5287
Folio: 5 Aankomst: 24-06-1673
Ceylon
DAS- en reisnr.: 1234.1