VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Lieve Gerbrandts uit Doccum

Datum indiensttreding: 07-05-1682 Datum uit dienst: 00-00-1686
Functie bij indiensttreding: Bosschieter Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Oostenburg Waar uit dienst: China
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Oostenburg Vertrek: 07-05-1682
Kamer: Amsterdam Kaap: 10-10-1682
14-11-1682
Inventarisnummer: 5306
Folio: 52 Aankomst: 27-01-1683
Batavia
DAS- en reisnr.: 1436.5