VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Cornelis van der Kras uit Ee

Datum indiensttreding: 18-01-1790 Datum uit dienst: 25-05-1790
Functie bij indiensttreding: Soldaat Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Unie Waar uit dienst: Kaap de Goede Hoop
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Unie Vertrek: 18-01-1790
Kamer: Zeeland Kaap: 30-04-1790
29-05-1790
Inventarisnummer: 13282
Folio: 168 Aankomst: 22-07-1790
Ceylon
DAS- en reisnr.: 4664.1