VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Arnoldus van Mekeeren uit Ee

Datum indiensttreding: 25-04-1723 Datum uit dienst: 27-04-1727
Functie bij indiensttreding: Adelborst Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Opperdoes Waar uit dienst: Azie
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Opperdoes Vertrek: 25-04-1723
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-09-1723
28-10-1723
Inventarisnummer: 5810
Folio: 94 Aankomst: 10-01-1724
Batavia
DAS- en reisnr.: 2539.3