VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Dirk Theunisz uit Ee

Datum indiensttreding: 15-05-1726 Datum uit dienst: 31-12-1726
Functie bij indiensttreding: Matroos Reden uit dienst: Overleden
Uitgevaren met het schip: Jacoba Waar uit dienst: jacoba
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Ja

Gegevens van de vaart

Schip: Jacoba Vertrek: 15-05-1726
Kamer: Amsterdam Kaap: 21-10-1726
18-11-1726
Inventarisnummer: 5863
Folio: 97 Aankomst: 23-01-1727
Batavia
DAS- en reisnr.: 2662.3