VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Adriaanus Bergsma uit Doccum

Datum indiensttreding: 17-01-1734 Datum uit dienst: 00-00-1740
Functie bij indiensttreding: Advocaat Reden uit dienst: Gerepatrieerd
Uitgevaren met het schip: Kerkwijk Waar uit dienst: Gunterstijn
Maandbrief: Nee Schuldbrief: Nee
Opmerkingen: advocaat fiscaal

Gegevens van de vaart

Schip: Kerkwijk Vertrek: 17-01-1734
Kamer: Amsterdam Kaap: 01-05-1734
25-05-1734
Inventarisnummer: 5988
Folio: 1 Aankomst: 31-07-1734
Batavia
DAS- en reisnr.: 2932.1