VOC - Opvarenden

Detailgegevens

Gegevens van Dirk Dirksz uit Ee

Functie bij indiensttreding Soldaat
Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het schip Goidschalxoord
Hij vertrok uit Nederland met het schip REIGERSDAAL in het jaar 1738
In dienst bij kamer Amsterdam
Maandbrief Nee

Gegevens van de vaart

Schip: Goidschalxoord Vertrek: 27-12-1738
Kamer: Amsterdam Kaap: 07-07-1739
15-07-1739
Inventarisnummer: 6080
Folio: 199 Aankomst: 11-09-1739
Ceylon
DAS- en reisnr.: 3134.3